Ústecký kraj sází na vodík

19. 11. 2019 | Ústecký kraj

19. 11. 2019, Ústí nad Labem – Ústecký kraj společně s dalšími 17 významnými subjekty z řad municipalit, institucí, firem a výzkumných organizací podepsal 19. listopadu Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji.

Cílem spolupráce je příprava a realizace aktivit podporujících komplexní využití vodíku v Ústeckém kraji, zejména pak toho, který již vzniká v technologickém procesu místních firem. Vodík  bude v kraji zpracován, distribuován i široce využit jako čistý, bezuhlíkový zdroj energie (např. pro rozvoj bezemisní dopravy v Ústeckém kraji). A právě v uzavřeném cyklu výroby, distribuce a využití je projekt jedinečný i v rámci celé ČR.

 

Celý článek

Chemie a energetika byly vždy pilíře ekonomiky Ústeckého kraje, tahouni inovací. I nyní na nich stavíme a do popředí zájmu klademe životní prostředí a čistou energii. Jako jedna z nejvíce ohleduplných k životnímu prostředí se ukazuje právě vodíková energetika. Vidíme v tom příležitost a naši budoucnost,“ uvedl k záměru 1. náměstek hejtman Martin Klika.

Rozhodnutí má nejen vysoce pozitivní ekologický potenciál, ale vytváří také významné ekonomické přínosy pro firmy v Ústeckém kraji,“ doplňuje ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Martin Mata.

První uplatnění nalezne vodík s největší pravděpodobností v dopravě, a to přímo v krajském městě.

V roce 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci specifických výzev Integrovaného regionálního operačního programu iniciovaných z úrovně strategie RE:START nabídlo k využití téměř dvě miliardy korun na nákup nízkoemisních vozů veřejné dopravy, tedy i těch s vodíkovým pohonem. Potenciál využití vodíku je ale mnohem širší a patří mezi významné projekty, které jednou zcela změní Ústecký kraj,“ prozrazuje Gabriela Nekolová, národní manažerka strategie RE:START a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Spolupráce v oblasti vodíkové energetiky a ekonomiky se bude ale naplňovat i ve výzkumné sféře.

„Vodík má skvělý potenciál a jeho aplikace představuje velkou výzkumnou výzvu. Ve spolupráce s VŠCHT, ČVUT, případně dalšími vysokými školami se proto, mimo jiné, zaměříme na základní výzkum v oblasti bezpečného ukládání vodíku. Připravujeme rovněž specializaci studijního programu Energetika zaměřenou na čisté energie,“ upřesňuje rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Martin Balej.

 

Úplný seznam aktérů memoranda:

 • Ústecký kraj
  • Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem
 • INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.
  • Se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem
 • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
  • Se sídlem: Budovatelů 2532, 434 01, Most
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem
 • AIR PRODUCTS spol. s r.o.
  • Se sídlem: Ústecká 1335/30, Děčín V-Rozbělesy, 405 02, Děčín
 • Chart Ferox, a.s.
  • Se sídlem: Ústecká 30, 405 30, Děčín
 • Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
  • Se sídlem: Polygrafická 622/2, 108 00, Praha 10
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
  • Se sídlem: Revoluční 1930/86, 400 32, Ústí nad Labem
 • UNIPETROL, a.s.
  • Se sídlem: Milevská 2095/5, Krč, 140 00, Praha 4
 • ÚJV Řež, a. s.
  • Se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68, Husinec
 • VODNÍ CESTY a.s.
  • Se sídlem: Na Pankráci 1148/57, Nusle, 140 00, Praha 4
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • Se sídlem: Štěpánská 15, 120 00, Praha 2
 • Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
  • Se sídlem: Revoluční 1521/84, 400 01, Ústí nad Labem
 • České vysoké učení technické v Praze – pracoviště Děčín
  • Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
  • Adresa pracoviště Děčín: Pohraniční 1288/1, 405 01, Děčín
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – univerzitní centrum v Litvínově
  • Se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6
  • Adresa univerzitního centra v Litvínově: V Záluží 1, Litvínov 1, 436 01, Litvínov
 • Statutární město Ústí nad Labem
  • Se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01, Ústí nad Labem
 • Statutární město Děčín
  • Se sídlem: Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV
 • Statutární město Most
  • Se sídlem: Radniční 1/2, 434 01, Most 1

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

Vyhlášení 3. veřejné soutěži Ministerstva životního prostředí - programu Prostředí pro život

25. 05. 2020 | ČR

V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů, které budou přispívat k naplnění Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje…

Předběžné parametry 4. veřejné soutěže programu ÉTA

20. 04. 2020 | ČR

Smyslem 4. veřejné soutěže Programu ÉTA je podpořit takové projekty, které pomohou překonat náročnou celospolečenskou situaci zapříčiněnou koronavirovou krizí a…

Vyhlášení 2.veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+

15. 04. 2020 | ČR

V rámci veřejné soutěže jsou vítány návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí jako je současná pandemie COVID-19 a…

Vyhlášení 2. veřejné soutěže v programu The Country for The Future – zaměření COVID-19

14. 04. 2020 | ČR

Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Podprogram: 3 „Inovace do praxe“ Soutěžní lhůta: 3. 4. 2020 do 15. 5. 2020 Žadatelé:…

Informace o aktuálním stavu národní výzvy programu LIFE 2020

27. 03. 2020 | ČR

Prodloužení termínů výzvy 1.     Evropská komise vyhlásila dne 2. dubna 2020 řádnou výzvu pro předkládání návrhů projektů pro rok 2020.…

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.