Ústecký kraj sází na vodík

19. 11. 2019 | Ústecký kraj

19. 11. 2019, Ústí nad Labem – Ústecký kraj společně s dalšími 17 významnými subjekty z řad municipalit, institucí, firem a výzkumných organizací podepsal 19. listopadu Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji.

Cílem spolupráce je příprava a realizace aktivit podporujících komplexní využití vodíku v Ústeckém kraji, zejména pak toho, který již vzniká v technologickém procesu místních firem. Vodík  bude v kraji zpracován, distribuován i široce využit jako čistý, bezuhlíkový zdroj energie (např. pro rozvoj bezemisní dopravy v Ústeckém kraji). A právě v uzavřeném cyklu výroby, distribuce a využití je projekt jedinečný i v rámci celé ČR.

 

Celý článek

Chemie a energetika byly vždy pilíře ekonomiky Ústeckého kraje, tahouni inovací. I nyní na nich stavíme a do popředí zájmu klademe životní prostředí a čistou energii. Jako jedna z nejvíce ohleduplných k životnímu prostředí se ukazuje právě vodíková energetika. Vidíme v tom příležitost a naši budoucnost,“ uvedl k záměru 1. náměstek hejtman Martin Klika.

Rozhodnutí má nejen vysoce pozitivní ekologický potenciál, ale vytváří také významné ekonomické přínosy pro firmy v Ústeckém kraji,“ doplňuje ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje Martin Mata.

První uplatnění nalezne vodík s největší pravděpodobností v dopravě, a to přímo v krajském městě.

V roce 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci specifických výzev Integrovaného regionálního operačního programu iniciovaných z úrovně strategie RE:START nabídlo k využití téměř dvě miliardy korun na nákup nízkoemisních vozů veřejné dopravy, tedy i těch s vodíkovým pohonem. Potenciál využití vodíku je ale mnohem širší a patří mezi významné projekty, které jednou zcela změní Ústecký kraj,“ prozrazuje Gabriela Nekolová, národní manažerka strategie RE:START a předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje.

Spolupráce v oblasti vodíkové energetiky a ekonomiky se bude ale naplňovat i ve výzkumné sféře.

„Vodík má skvělý potenciál a jeho aplikace představuje velkou výzkumnou výzvu. Ve spolupráce s VŠCHT, ČVUT, případně dalšími vysokými školami se proto, mimo jiné, zaměříme na základní výzkum v oblasti bezpečného ukládání vodíku. Připravujeme rovněž specializaci studijního programu Energetika zaměřenou na čisté energie,“ upřesňuje rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Martin Balej.

 

Úplný seznam aktérů memoranda:

 • Ústecký kraj
  • Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem
 • INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.
  • Se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem
 • Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
  • Se sídlem: Budovatelů 2532, 434 01, Most
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Se sídlem: Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem
 • AIR PRODUCTS spol. s r.o.
  • Se sídlem: Ústecká 1335/30, Děčín V-Rozbělesy, 405 02, Děčín
 • Chart Ferox, a.s.
  • Se sídlem: Ústecká 30, 405 30, Děčín
 • Linde Material Handling Česká republika s.r.o.
  • Se sídlem: Polygrafická 622/2, 108 00, Praha 10
 • Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost
  • Se sídlem: Revoluční 1930/86, 400 32, Ústí nad Labem
 • UNIPETROL, a.s.
  • Se sídlem: Milevská 2095/5, Krč, 140 00, Praha 4
 • ÚJV Řež, a. s.
  • Se sídlem: Hlavní 130, Řež, 250 68, Husinec
 • VODNÍ CESTY a.s.
  • Se sídlem: Na Pankráci 1148/57, Nusle, 140 00, Praha 4
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
  • Se sídlem: Štěpánská 15, 120 00, Praha 2
 • Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
  • Se sídlem: Revoluční 1521/84, 400 01, Ústí nad Labem
 • České vysoké učení technické v Praze – pracoviště Děčín
  • Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
  • Adresa pracoviště Děčín: Pohraniční 1288/1, 405 01, Děčín
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – univerzitní centrum v Litvínově
  • Se sídlem: Technická 5, 166 28 Praha 6
  • Adresa univerzitního centra v Litvínově: V Záluží 1, Litvínov 1, 436 01, Litvínov
 • Statutární město Ústí nad Labem
  • Se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 400 01, Ústí nad Labem
 • Statutární město Děčín
  • Se sídlem: Mírové nám. 1175/5, 405 38, Děčín IV
 • Statutární město Most
  • Se sídlem: Radniční 1/2, 434 01, Most 1

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

RE:START vyjednal specifickou alokaci v rámci programu Prostředí pro život

06. 05. 2021 | ČR

Pátá veřejná soutěž je vyhlášena pro podprogram 1, tedy pro odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Specifikace…

IROP spouští výzvy REACT-EU na oblasti zdravotnictví a integrovaného záchranného systému

23. 04. 2021 | ČR

Prostředky budou rozděleny prostřednictvím investičního nástroje REACT-EU. České republice bylo přiděleno 21,7 mld. Kč, kdy je EK v říjnu navýší na celkových…

RE:START podporuje také oblast výzkumu, vývoje a inovací

22. 04. 2021 | ČR

Cílem setkání, které se uskuteční on-line dne 29. dubna 2021 od 09:00 – 11:00, bude diskuse ohledně vhodných nástrojů pro…

Informační systém projektových záměrů

19. 04. 2021 | ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který bude centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání…

Aktualizace Statutu a Jednacího řádu Regionální stálé konference

07. 04. 2021 | ČR

Aktualizace mj. odkazuje na skutečnost, že pokud se v rámci RSK pro území Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje projednávají činnosti…

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.