Program RE:START pomáhá v Ústeckém kraji

29. 06. 2018 | Ústecký kraj

Názvem RE:START je označováno naplňování Strategie hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje, jejíž hlavní cíl je dát lidem, společnostem a obcím perspektivu pro život v těchto strukturálně postižených regionech. Realizace byla zahájena v loňském roce a do území již proudí první peníze.

 

Celý článek

Ústecký kraj je v čerpání prostředků z programu RE:START zatím nejúspěšnější. Avšak i nadále bude pokračovat intenzivní komunikace a spolupráce Úřadu zmocněnce vlády se zástupci a subjekty z Ústeckého kraje, aby tomu tak bylo i v budoucnu.

Co se již podařilo?

RE:START byl schválen před necelým rokem. I za tak krátkou dobu se již podařilo připravit a vyhlásit dotační

programy za cca 11 miliard korun a další budou následovat.  Příkladem je program na revitalizaci starých průmyslových areálů. O dotaci z něj zažádalo město Litoměřice a obec Lkáň. I další obce své projekty připravují např. obec Proboštov nebo Obrnice. Dalším příkladem je  pak program na podporu aplikovaného výzkumu, dotační výzvy na rozvoj vysokých škol či dotace na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, kde již podporu získalo 20 měst a obcí, např. města Jirkov, Litvínov, Podbořany, Most, Chomutov, Varnsdorf, Výsluní, Štětí či obce Bečov, Obrnice, Louka u Litvínova a další v celkové hodnotě více než 83 milionů Kč.

Prostředky v objemu přes 5 miliard korun již proudí do obnovy dopravní infrastruktury. Ke zkvalitnění životního prostředí v  kraji přispívá také program Revitalizace Krušných hor, kde již čerpalo např. město Chomutov či Krupka, ale i další, a to v celkovém objemu cca 134 milionů Kč.

Neméně důležitým úspěchem programu RE:START je navýšení prostředků pro řešení ekologických škod po těžbě uhlí vzniklých před privatizací těžebních společností o 3 miliardy korun, z nichž budou postupně realizovány revitalizace vodních toků, sanace výsypek, příprava území pro rozvoj podnikání, bydlení a rekreace.

Kde jsou problémy?

Ne vždy se daří úplně vše a tak je to i v programu RE:START. Zatím se nepodařilo zrealizovat komplex opatření směřující k opravám silnic II. a III. třídy, neboť se na něj v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury nepodařilo vyčlenit prostředky na rok 2018. V současné době je  toto opatření znovu zařazeno do aktualizace akčního plánu, kterou by vláda měla projednat tento týden. Dalším problémovým opatřením je vyhlášení specifických výzev na podporu modernizací technologií ve firmách. Nepodařilo se zatím získat dostatečné prostředky pro vyhlášení těchto výzev. Proto nyní Úřad zmocněnce vlády jedná s Ministerstvem průmyslu a obchodu o přesunu nevyčerpaných prostředků z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Vizualizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, která čeká na dotaci díky programu RE:START

Partner pro Evropskou komisi

Česká republika, tedy konkrétně Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj společně pod hlavičkou RE:STARTu, se stala pilotní zemí v rámci Platformy pro uhelné regiony procházející transformací, která vznikla při Evropské komisi a sdružuje 41 zemí s obdobnými problémy. Zástupci Evropské komise označili program RE:START za vzor pro restrukturalizaci uhelných regionů v celé Evropě.

Má to smysl

První akční plán je v současné době intenzivně naplňován, druhý akční plán je těsně před schválením vládou. Je to stále ale jen začátek dlouhého procesu změny, který je pro strukturálně postižené regiony, tedy i Ústecký kraj, vyjednáván. Jedná se o první takto rozsáhlý projekt vlády a regionů na území České republiky. O tom, že takový postup může být úspěšný, svědčí příklady ze Severního Porýní – Vestfálska, Rakouska, Skotska a dalších zemí…

Říkají o RE:STARTu…

 

Gabriela Nekolová, DiS., zástupkyně zmocněnce vlády pro Ústecký a Karlovarský kraj:

„Program RE:START nevzniká od stolu nebo v pražských kancelářích, ale přímo v terénu v regionech, Úřad zmocněnce vlády denně komunikuje s regionálními partnery jejich potřeby, které pak společně s rezorty zpracováváme. Při tvorbě nového akčního plánu, který v příštích dnech projedná vláda jsme obdrželi 300 námětů. Nakonec náročným výběrem prošlo 27 opatření. Mezi ně patří například požadavek na modernizaci základních a středních škol, dotace na posílení nízkoemisní dopravy ve městech, investice do krajského zdravotnictví a zajištění zdravotnického personálu, dotace pro podnikatele na nemovitosti, nebo na revitalizace sídlišť. Celkově se dá říci, že druhý akční plán je více zaměřen na zvýšení kvality života v našich krajích.“

 

Mgr. Karel Krejza, 1. místostarosta města Litoměřice:

„Jako město oceňujeme řešení specifických problémů, o kterých se ve strukturálně postižených oblastech již dlouho ví a mluví. Řešení přestávají existovat pouze na papíře a začínají mít díky RE:STARTu konkrétní podobu v konkrétních projektech. Již jsme využili možnosti čerpání prostředků právě na Regeneraci a podnikatelské využití brownfieldů, konkrétně na projekt „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“, jehož cílem je revitalizování a oživení starého, nevyužívaného objektu. Naše úsilí bychom do budoucna chtěli směřovat k regeneraci dalších 2 rozlehlých starých nevyužitých areálů v majetku města – Kasáren Dukelských hrdinů a Kasáren Pod Radobýlem. Naším cílem je zabránit dalšímu chátrání areálů, zhodnotit nemovitý majetek brownfieldů a snížit jejich plochy na území města i regionu, zvýšit kvalitu životního prostředí jak ve městě, tak v kraji. V rámci RE:STARTu a podpory výzkumu chceme dále rozvíjet výzkum geotermální energie pod vedením kvalitních výzkumných týmů se zkušenostmi ze zahraničí a rozšiřovat v Litoměřicích za tímto účelem výzkumnou infrastrukturu.“

 

Ing. Radek Štejnar, starosta města Jirkov:

„Čtvrti v našem městě potřebují daleko více pozornosti i peněz. Proto jsme rádi, když městům pomůže také stát a vítáme existenci vládního programu RE:START, který přináší řadu dalších možností, například program Demolice v sociálně vyloučených lokalitách. Využili jsme jej také na obnovu lesů v Krušných horách, které jsou v majetku města. RE:START možná pomůže i k řešení starých průmyslových areálů.“

Mgr. Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro školství, mládež a sport:

„Každý takový program, který pomáhá strukturálně postiženým krajům je naprosto zásadní. V Německu, ve stejně postižených oblastech se jednalo o velmi ambiciózní projekty a já jsem osobně za RE:START rád. Považuji to za začátek pomoci těmto krajům.“

 

Mohlo by vás zajímat

Všechny aktuality

VÝZVY k předkládání žádostí do programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ 2019+ na rok 2022 vyhlášeny.

05. 10. 2021 | ČR

Cílem 1. podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu…

6. ROČNÍK PODNIKATELSKÉHO FÓRA ÚSTECKÉHO KRAJE

23. 09. 2021 | celá ČR

6. ročník Podnikatelského fóra Ústeckého kraje je pořádán Ústeckým krajem a Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje ve dnech 23.-24.…

Ministerstvo pro místní rozvoj rozdělilo přes 1,5 miliardy korun

25. 08. 2021 | celá ČR

V Ústeckém kraji se v současné době dočká obnovy hned několik projektů. Jedním z nich je například stavební úprava Mateřské školy U plavecké haly,…

Nová mapa regionální podpory

02. 08. 2021 | ČR

Regionální podpora má usnadnit rozvoj určitých hospodářských oblastí v EU a napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou…

Obce a města mohou opět žádat o dotace u výzev na Demolice budov a Studie využití brownfieldů

23. 07. 2021 | ČR

Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je součástí programu Podpora revitalizace území a byl navržen jako jedno z podpůrných…

Region je jako operační systém. Když se zasekne,
potřebuje Restart.

Jedině tak lze znovu a lépe nastavit všechny důležité funkce a služby.