Oficiální webové stránky k projektu restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Regionální kancelář Ústecký kraj

Ing. Andrea Langhammerová

Regionální konzultantka ÚK

+420 601 130 441

Ing. Alena Pilná

Koordinační, projektový a programový pracovník

+420 705 695 323

Ing. Tereza Okurková

Koordinační, projektový a programový pracovník

+420 705 689 809

Regionální kancelář Moravskoslezský kraj

Korespondenční adresa: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava

Ing. Pavlína Novotná

Regionální konzultantka MSK

+420 603 294 283

Bc. Monika Němcová

Koordinační, projektový a programový pracovník

+420 727 876 565

Regionální kancelář Karlovarský kraj

Korespondenční adresa: Závodní 278, Karlovy Vary 360 18

Ing. Miloš Soukup

Vedoucí oddělení RESTART

Eva Korfová

Koordinační, projektový a programový pracovník

+420 705 695 315